Palvelut

Ym-Suunnittelu Oy tarjoaa seuraavia palveluja:

Suunnittelupalvelut

    - rakennusten ja rakenteiden maa- ja pohjarakenteet

    - pihojen ja pysäköintialueiden pohja- ja päällysrakenteet

    - kadut, tiet ja yleiset alueet

    - vesihuolto  ja kunnallistekniikka

    - rakennusten perustusten ja pihojen kuivatus

    - ympäristögeotekniikka, tiivistysrakenteet

Tutkimus- ja mittauspalvelut

    - pohjatutkimukset ja -lausunnot

    - mittauspalvelut

    - maarakenteiden laatumittaukset ja

      maa-ainesten laboratoriomääritykset

Työmaavalvonta-, rakennuttamis- ja asiantuntijapalvelut

Ym-Suunnittelu Oy:llä on käytössä nykyaikaiset suunnittelun apuvälineet, jotka soveltuvat vaativaan infra- ja ympäristögeotekniseen suunnitteluun:

    - ohjelmistot: mm. MicroStation V8 + Terrasolidin ohjelmistot

    - mittaus: RTK GPS, takymetri

    - maarakenteiden kenttätutkimuslaitteistoa (mm. volymetrit)

    - maa-ainesten laboratoriotutkimuslaitteistoa (mm. seulat, Proctor)

ym-suunnittelu oy